حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

مقدمه:

استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسيدگی نيستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محيط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرايی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهايی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نيازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در اين مورد به معنی شرايطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذير نيست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 12 |

 

دامنه تحقيقات انرون به کاخ سفيد رسيد

                                             

انرون بزرگترين ورشکستگی يک شرکت آمريکايی در تاريخ را به ثبت رساند
تحقيقاتی که در زمينه علل فروپاشی شرکت عظيم مبادلات انرژی انرون انجام می شود، برای نخستين بار کاخ سفيد را در کانون توجه خود قرار داده است.
کميته ويژه مجلس سنای آمريکا که دلايل ورشکستگی انرون را بررسی می کند، 29 احضاريه برای کارمندان سابق و فعلی انرون و شرکت حسابدار آن، "آرتور اندرسون"، ارسال کرده است و خواستار دريافت اطلاعات درباره تماس های سياسی اين شرکت ها طی 10 سال گذشته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 2 |

                    حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

 

                                                          ناصر شامیرزایی

مقدمه:

استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسيدگی نيستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محيط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرايی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهايی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نيازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در اين مورد به معنی شرايطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذير نيست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 23 |

ارتباط دولت بوش و شرکت انرون

  

شرکت انرون ارتباطاتی با دولت بوش و اعضای کابينه او دارد روز پنجشنبه در كنفرانس مطبوعاتى ارى فليشر، سخنگوى كاخ سفيد، بيشتر سوالها پيرامون روابط دولت بوش با مديران مؤسسه انرون بود.
اين مؤسسه بزرگ بازرگانى كه مركز آن در شهر هوستون در ايالت تگزاس است ماه گذشته اعلام ورشكستگی كرد.
شركت انرون يكى از بزرگترين حاميان مالى در فعاليت هاى انتخاباتى جرج بوش و بسيارى از اعضاى دولت فعلى آمريكا بوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 23 |

                    گزارش حسابرسان :

محصول نهائی فرایند حسابرسی گزارش حسابرسی می باشد . گزارش حسابرسی در نوع مقبول و استاندارد آن تعریف می شود و به صورت مشروط یا اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار و یا مقبول نظر اصلاح می شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 1 |

             آموزش حسابرسی - بخش چهارم

کنترل های داخلی :

تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 23 |

پایه‌های حسابرسی فناوری اطلاعات مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای

مراقبتهای حرفه‌ای  را می‌‌توان به‌صورتهای گوناگون تعریف کرد. برخی، آن را احترامی که‌ به ‌واحد مورد رسیدگی گذاشته ‌می‌شود و چگونگی رفتار حسابرس در طول اجرای حسابرسی، تعریف کرده‌اند. دیگران آن را تصویر حرفه‌ای مورد انتظار از برخورد حسابرس با واحد مورد رسیدگی، بیان کرده‌اند. گروه‌سوم، مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای را افزودن ارزش به‌ واحد مورد رسیدگی از طریق ارائه‌ راه‌حل‌ها به‌‌جای ایجاد مشکل، نامیده‌اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 14 |

 

                                تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 11 |

مفهوم اهمیت در حسابرسی و تأثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان

دکتر حسین کثیری‌ـ دکتر یحیی حساس‌‌یگانه


 
مقدمه
«اهمیت» یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق تعریف “اطلاعاتی بااهمیت تلقی می‌شود که ‌ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد”. «اهمیت» در حسابداری بر تصمیمهای مربوط به جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص، ارائه و افشای اطلاعات مرتبط با فعالیتهای واحد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. «اهمیت» مفهومی نسبی است، درجه اهمیت اقلام به کمیت، ماهیت، شرایط ایجاد، نوع و اندازه واحد اقتصادی بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه‌ای است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و در پرتو ویژگیهایی چون «مربوط‌بودن» و «قابل‌اعتماد بودن» مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارتی، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم‌گیری سودمند است که بااهمیت باشد. این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به‌کارگیری اصول حسابداری اثر می‌گذارد. از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای درجه‌بندی آن قضاوت انسانی است. این قضاوت زمانی بدرستی صورت می‌گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد. به‌علاوه اهمیت مفهومی استفاده‌کننده‌مدار است، چون موضوعی بااهمیت است که بر تصمیمات استفاده‌کنندگان صورتهای مالی تاثیر می‌گذارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 1 |

 استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی :

استانداردها ، مقررات و ضوابط حداقلی و لازم الاجرائی هستند برای سنجش کیفیت اجرای کار .

الف : استانداردهای عمومی :

1- رسیدگی توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

2- حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رای خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند .

3- در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 1 |
مقدمه
درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش‌شده به میلیاردها دلار سرمی‌زند، هرچند گفته می‌‌شود این‌گزارشها شاید تنها 10درصد از کل تقلبها را شامل شود.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، به‌ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن می‌‌شوند، معمولا" زمانی ازپرده بیرون می‌افتد که شرکتها به‌طور غیر‌منتظره دچار مشکلات حاد می‌‌شوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می‌‌شود که حسابرسان کجا بوده‌اند؟
 نقش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث‌انگیز است. اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا می‌کند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش‌کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به‌طور عمومی‌، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین‌ نکته تأکید می‌کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه‌ریزی نشده و غیرقابل‌اتکاست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 23 |
حسابرسی عملیاتی:
ابزاری برای پاسخگویی و کمک به مدیریت
نظام‌الدین رحیمیان

مقدمه
مدیران اجرایی، مسئولیت اداره طرحها، برنامه‌ها و سازمانها را برعهده دارند. آنان باید در چارچوب دستیابی به هدفهای سازمانی و کسب خشنودی مشتریان، فعالیتهای مختلفی را به‌عهده بگیرند و وظایف متفاوتی را انجام دهند.
مدیران خوب برای رسیدن به بالاترین سطح کارایی در سازمان ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 0 |

 آئین رفتار حرفه ای :

تمام حرفه های شناخته شده در دنیا به جهت رعایت کیفیت حرفه، متنی را به عنوان آئین رفتار حرفه ای منتشر می کند که شامل پیشنهادات ، رهنمودها و دستور العمل های لازم به اعضای آن حرفه می باشد .

حرفه های شناخته شده در سطح بین المللی معمولا آئین رفتار حرفه ای رادر دو سطح تعریف می کنند :


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 0 |

مقدمه‌
فرایند کلی انجام حسابرسی عملیاتی شامل برنامه‌ریزی، تدوین برنامه حسابرسی، اجرای عملیات، ارزیابی نتایج و تدوین پیشنهادها، گزارشگری و پیگیری است. اولین مرحله از فرایند حسابرسی عملیاتی، برنامه‌ریزی است. هدف این مرحله کسب اطلاعات کلی درباره واحد مورد بررسی به‌منظور تصمیمگیری در مورد پذیرش کار و انجام برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به‌هدفهای حسابرسی عملیاتی است (کمیته حسابرسی عملیاتی، 1380). برای گرداوری اطلاعات و شواهد در حسابرسی عملیاتی، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و مشاهده عینی وجود دارد (دیوان محاسبات پاکستان، 1993). نظر به اهمیت مصاحبه به‌عنوان یکی از روشهای گرداوری اطلاعات، در این مقاله تلاش شده است پس از ارائه تعریف، فواید، محدودیتها، روشهای انجام و ویژگیهای محیطی مصاحبه، موضوعاتی مورد بحث قرار گیرد که در ارتقای کیفی مصاحبه‌های حسابرسان عملیاتی و سایر مصاحبه‌کنندگان مفید و موثر باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 1 |

اعتبار واعتباردهنده:

وظیفه حسابرس مستقل و حسابرسی اعتبار بخشیدن یا در حقیقت اعتبار بخشیدن بیشتر به صورتهای مالی است که مدیریت شرکت ..


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 22 |
هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از ...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجتبی ملکی چوبری در و ساعت 2 |